Bemiddeling:
naar een win-win zonder strijd

Ontwarren van knopen in samenwerking en communicatie.
Dan komt er ruimte voor dialoog en oplossingen.

Bemiddelingsproces

De bemiddelaar vertrekt van een luistergesprek met elke partij en probeert de dialoog tussen partijen terug op gang te trekken. Met de hulp van de bemiddelaar vinden partijen een oplossing voor hun geschil. Na een vertrouwelijk proces hebben partijen zelf een bevredigend akkoord gevonden en worden zij terug meester over hun zaak. Snel en met weinig kosten gaat het leven verder.

Lees verder

Soorten conflicten

Bemiddeling biedt een oplossing voor verschillende conflicten. Ik heb mij gespecialiseerd in het oplossen van conflicten in arbeidsverhoudingen in de ruime zin van het woord.

Is bemiddeling iets voor u?

In een eerste gesprek met elk van de partijen bekijk ik of bemiddeling een oplossing kan bieden voor het concrete conflict. U ontvangt een korte uitleg over het traject. Als beide partijen beslissen de weg van de bemiddeling te volgen kan de bemiddeling beginnen.

Lees verder